Speciální skříně na mobily, notebooky

Speciální skříně na mobily, notebooky

 

Skříňka WSS pro ukládání mobilních telefonů do míst, kde je jejich použití zakázáno. Skříně poskytují bezpečný úložný prostor pro místa, jako jsou čítárny, knihovny, tělocvičny, školy. Každá jednotka má svůj vlastní nezávislý zámek. K dispozici jsou také různé verze zámků, jako jsou např. zámky s kódem nebo mincovní zámky

The locker for storing mobile phones for places where their use is forbidden. Lockers provide a safe storage space for places such as reading rooms, libraries, gyms, schools. Each compartment has its own, independent lock. Different lock versions are also available, as for example code locks or coin deposit locks

Skříň SZNL je určena k zajištění bezpečnosti notebooků a současného dobíjení baterií během skladování. Ve své boční části je prodlužovací kabel pro připojení nabíječek.

The locker is meant to ensure security of laptops and simultaneous recharge of batteries during storage. In its side part there is an extension cord for plugging rechargers.

Přenosný vozík WNL je určen k ukládání notebooků a k zajištění funkce dobíjení baterie. V tomto případě jsme použili sekv. pro zajištění ochrany před přetížením a přepětím, které umožňují jednotlivé koncové bloky po určité době (~ 3 minuty). Výsledkem je udržení nízké elektrické zátěže vozíku.Vybíjení diod signalizuje stav práce jednotlivých svorkových bloků. Válec WNL je vybaven pojistkami proti přetížení. Válec je na obou stranách opatřen úchyty, horní část je vyrobena z melaminu, větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a se čtyřmi koly (z toho 2 s brzdou). Navíc jsou boční hrany vozíku zajištěny gumovými rohy

The WNL laptop trolley is meant to store laptops and to provide battery recharge function. We have applied a sequencer to provide overload and surge protection, which allow to enable individual terminal blocks after a particular period of time (~3 minutes). That results in maintaining low electrical load of the trolley.Flashing diode signals the state of work of particular terminal blocks.The WNL trolley is equipped with overload fuses.The trolley is also equipped on both sides with grips, the top is made from melamine, ventilation holes for air circulation and with 4 wheels (2 of them are with a brake).Additionally, side edges of the trolley are secured with rubber corners